MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - TARAFLAR
KİRALAYAN :

KİRACI :


TATİLNEKOLAY :
- Ticari Unvanı : Zem Grup Turizm Limited Şirketi
- Adresi : Altınşehir Mah. Balkan SK. NO: 62/3  Ümraniye/İstanbul
- E-posta Adresi : [email protected]
- Telefon : 0850 307 0 865

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
KİRALAYAN : İşbu sözleşme ve ‘ Kiralama Sözleşmesi’ kapsamında KİRALANAN’ın PLATFORM aracılığı ile KİRACI’ya belirli bir bedel karşılığında KİRALAYAN ve gelir elde eden gerçek ya da tüzel kişi ile tüzel kişi niteliğindeki kamu kurum kuruluşları, dernekler ile vakıfları ifade eder.
KİRACI : KİRALAYAN tarafından teslimi sağlanacak olan KİRALANAN’ı gerçek ya da tüzel kişi ile tüzel kişi niteliğindeki kamu kurum kuruluşları, dernekler ile vakıfları ifade eder.
KİRALANAN : KİRALAYAN tarafından PLATFORM’da bulunan ‘ kiralama sözleşmesinin’ bilgilendirlmesi suretiyle ilan olarak eklenerek belirli bir ilan numarasına,isme sahip olan kısa dönemli kiralamaya uygun ev, apart, apartman dairesi, villa veya tekneyi ifade eder.
WEB SİTESİ : www.tatilnekolay.com adresini ifade eder.
PLATFORM : TATİLNEKOLAY’ın WEBSİTESİ’ni ifade eder.
TATİLNEKOLAY : PLATFORM’un sahibi olan Zem Grup Turizm Limited Şirketini ifade eder.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşmenin tarafları sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, KİRACInın, Zem Grup Turizm Limited Şirketi’ne (“Tatilnekolay”) ait PLATFORM üzerinden , KİRALAYANın kısa dönemli olarak kiraya verdiği KİRALANANın kiralanmasına yönelik elektronik olarak rezervasyon yaptığı, sözleşmede belirtilen KİRALANAN için belirlenen tarih ve bu tarihlere ait kiralama bedeli ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı PLATFORM’dam hizmet alımı veya hizmet kiralama hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar sözleşme konusu hizmet satışında Tatilnekolay’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU KİRALANAN’IN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

PLATFORM üzerinde oluşturulan rezervasyonların ödemesi TATİLNEKOLAY’ın çalıştığı ödeme hizmet sağlayıcısı üzerinden gerçekleştirilir ve tutarlar TATİLNEKOLAY ve KİRALAYAN’a aktarılana dek ödeme hizmet sağlayıcısı firmanın ödeme havuzunda tutulur. KİRALAYAN bakiyeleri hiçbir şekilde TATİLNEKOLAY hesaplarına geçmez.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU KİRALANANIN TESLİMİ
İşbu sözleşme, PLATFORM üzerinden ödeme yöntemine geçildiği anda sunulmakta ve KİRACI tarafından PLATFORM üzerinden onaylamakla yürürlüğe girmiş olup, KİRACInın KİRALAYANda rezerve etmiş olduğu KİRALANANın KİRACIya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Sözleşme Konusu KİRALANAN, KİRACI nın kendisine teslim edilecektir.

MADDE 5 – KİRACININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
KİRACI, PLATFORMda yer alan sözleşme konusu KİRALANANın rezervasyona uygun olduğu tarihleri, rezervasyon bedelini ve ödeme şartlarını, KİRALAYAN tarafından belirlenen İptal ve İade Koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan ve kabul eder. KİRACI Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini KİRALAYANın yukarıda paylaştığı iletişim kanalları üzerinden KİRALAYANa ulaştırabilir.

KİRACI, işbu Sözleşmeyi ve İptal ve İade Koşullarını elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdinden önce KİRALAYAN tarafından tüketiciye verilmesi gereken KİRALANAN hakkında temel bilgi, uygun tarihler, bu tarihlere ait fiyatlandırma ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul etmiş olur.

KİRACI tarafından sözleşmeye konu KİRALANAN, kendisine teslim edildikten sonra özenle kullanılacak olup, sözleşmeye konu KİRALANANa herhangi bir zarar veya hasar verilmeyecektir. KİRACI tarafından sözleşmeye konu KİRALANANda bulunan mobilyaların sökülmesi, yerlerinin değiştirilmesi ve yetkili servis harici onarım yapılmaya çalışması kesinlikle kabul edilmeyecek ve sözleşmeye konu KİRALANAN’da bu nedenlerle meydana gelen hasarlar KİRACI tarafından tazmin edilecektir.

Rezervasyonun gerçekleştiği süreç içerisinde Sözleşmeye konu KİRALANANda oluşan herhangi bir hasar, KİRACI tarafından gecikmeksizin KİRALAYANa bildirilecektir. KİRACI kendi kusuru, hatası, kastı ve/veya ihmali nedeniyle meydana gelen hasarı veya zararı tazminle yükümlüdür.

KİRACI, işbu sözleşme Madde 3’de belirtilen “Hasar Depozitosu”nu rezervasyon başlangıç tarihinde KİRALAYAN tarafından tahsil edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KİRALANANın KİRALAYANa teslimi anında herhangi bir zararın doğmadığı anlaşıldığı takdirde KİRALAYAN tarafından depozitonun tam iadesi yapılacaktır. KİRACI, KİRALANANda herhangi bir zarar ve/veya ziya meydana gelmesi halinde ve yapılan masrafların depozitoyu aşan bir bedel olması halinde; KİRALAYAN tarafından ek fatura göndererek yapılan ödemelerin ve masrafların tahsilini talep edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

KİRACI tarafından, PLATFORM üzerinden rezervasyonun oluşturulduğu anda temizlik ücretinin elektronik ortamda ödenmemiş, KİRALANANın teslimi anında ödenmesi seçeneği tercih edilmiş ise, KİRACI, KİRALANANın kendisine teslimi anında söz konusu ücreti nakden ve tek seferde KİRALAYANa ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

KİRACI, KİRALANANda genel ahlaka, kanunlara ve emredici hükümlere uygun olarak konaklama yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda KİRACI tarafından ilgili yüküme aykırılığın suç ve/veya kabahat oluşturması halinde, cezai ve/veya idari sorumluluk tamamen KİRACIya aittir.

KİRACI, KİRALANAN’ın çevresindeki komşulara karşı anlayışlı olacak ve çevreyi rahatsız edecek her türlü davranış, koku ve gürültüden sakınacaktır. Bunun yanı sıra, kanunen yasak olan silah, uyuşturucu gibi maddeleri bulundurulmayacak, kanunen aranan kişileri KİRALANANda barındırmayacak ve kanuna aykırı hiçbir faaliyet yapılmayacaktır.

PLATFORMun ilan detay sayfalarında ve açıklamalarında KİRALANANda konaklayabilecek maksimum kişi sayısı belirtilmiştir. KİRALANAN da kalacak insan sayısına 2 yaş üstü çocuklar dahildir. Kiralama süresince belirtilen ve/veya makbuz/belgede onaylanan konuk sayısı KİRACI tarafından aşılmayacaktır. Eğer KİRALANAN da kalınabilecek maksimum insan sayısı KİRACI tarafından KİRALAYAN’a bildirilmeden aşılmışsa fazla sayıdaki insanın KİRALANAN’dan ayrılması istenecek veya belli oranda ekstra ücret talep edilecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde KİRALAYANın KİRACIdan KİRALANANı derhal boşaltılmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yasa gereği giriş sırasında KİRACInın ve KİRALANAN da konaklayacak olan kişilerin tamamının kimlik bilgileri alınıp Kimlik Bildirim Sistemine bildirilecektir. KİRACI işbu hususa dair eksik, hatalı ve/veya yanlış kimlik bildirimi yüzünden kimlik bilgisi sözleşmede yer almadan konaklama yapanlar ile ilgili oluşabilecek adli ve idari para cezasını ödemekle yükümlüdür.

Rezervasyon başlangıç günü giriş saati, en erken 16.00’dır, ‘temizlik sebebiyle’, ayrıca giriş en geç 23.00’dir. Kiracı; belirtilen saatler dışında giriş yapamaz, belirtilen en geç giriş saatinden sonra gelmesi durumunda bir gün sonra sabah Platform‘ın mesai başlangıcında (09.00) giriş yapabilir. Kiracı 23.00 dan sonra gelmesi durumunda gerekli uygunluğa göre bölgede villa girişleri için nöbetçi kuryelerle anlaşarak girişlerini tamamlayabilirler. Bu tip durumlarda tatilnekolaydan planlamasını yapmanız gerekmektedir. Kiracıin; belirtilen saatten önce veya belirtilen saatten sonra gelmesi durumunda giriş yapamamasından kaynaklanan sorunlardan, gece konaklamasından, konaklama yeri bulamamasından vs. problemlerden Platform kesinlikle sorumlu tutulamaz. Kiracıin geceyi geçireceği yeri kendi bulması ve konaklama ücretini kendi ödemesi gerekmektedir. Platform bu gibi durumlardan sorumlu tutulamaz. Rezervasyon sonunda ayrılış saati tüm bölgelerimiz için, en geç sabah saat 10:00’dur. Sabah saat 10:00'da Kiracının villayı hiç boşaltılmasından veya geç boşaltmasından kaynaklanan problemlerden, zararlardan, mağduriyetten vs. tüm olumsuzluklardan Kiracı birebir sorumludur ve bu olumsuzluklardan ortaya çıkabilecek Platformun her türlü maddi zararlarını karşılayacaktır. Seyahat planlarının her iki tarafın da mağdur olmaması için bu saatlere göre yapılmasını önemle hatırlatırız. Erken çıkış yapılmak istenmesi durumunda Platform'a 24 saat önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Yoğunluk nedeni ile villa kontrolü yapılmadan Kiracı villadan çıkış yapması durumunda hasar depozitosu Kiracıin bildireceği bir banka hesabına gönderilecektir, gönderim masrafları hasar depozitosunun içinden ödenecektir. Kiracıin kendi isteği ile erken çıkması durumunda konaklama ücreti için herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır.

KİRACI, rezervasyon aşamalarında girdiği ek bilgilerin gerçek, geçerli ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu yüküme aykırılık halinde KİRALAYAN’ın ve/veya TATİLNEKOLAY’ın uğradığı bütün maddi ve doğrudan zararlar KİRACI tarafından tanzim edilecektir.

KİRACInın rezervasyon tarih değişikliği talebi olması durumunda bu durumu KİRALAYANa KİRACI tarafından bildirilecek ve KİRALAYANın onaylaması durumunda işbu sözleşme geçerliliğini koruyacaktır. KİRACI, bu talebin işbu Sözleşmede yer alan İptal ve İade Şartlarına uygun olmaması sebebiyle kabul edilmeyebileceğini bilmek de ve kabul etmektedir.

KİRACI tarafından KİRALANAN kullanılırken şahsi ve gerekli bütün önlemler alınmak zorundadır. KİRACInın kendi kusuruyla ve önlemlerini almaması nedeniyle meydana gelen zararlardan KİRACI sorumludur. KİRALANANın konumuna, yapısına ve çevresine ilişkin bilgiler, güvenlik önlemleri ve alınması gereken tedbirler ilanda ve teslim anında KİRACIya anlatılmaktadır. Bu kapsamda KİRACI KİRALANANda bulunduracağı değerli eşyaların, paraların ve mücevheratların güvenliğinden kendisi sorumludur.

KİRACI, kiralama süresi sonunda KİRALANANı aldığı gibi; tam, sağlam, eksiksiz ve zarar ile ziyana uğramamış halde teslim etmekle mükelleftir. Kiralananın KİRACI tarafından geç teslimi halinde, KİRALAYAN’ın ve/veya TATİLNEKOLAY’ın uğradığı bütün maddi ve doğrudan zararlar KİRACI tarafından tazmin edilecektir.

KİRALANAN da belirtilen hususların haricinde bir eksikliğin olması, kira dönemi içerisinde KİRALAYAN tarafından giderilmesi gereken bir eksikliğin söz konusu olması halinde, KİRACI gecikmeksizin, en geç giriş saatinden sonra 24 saat içerisinde, bu hususu KİRALAYANa bildirecektir. Bildirildikten sonra, bahse konu eksiklik KİRALAYAN tarafından en geç 48 saat içerisinde giderilecektir. Süresi içerisinde işbu eksikliğe dair bildirimin yapılmaması halinde, eksiklikten dolayı KİRALAYANdan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

KİRALANANın toplam rezervasyon bedeline ilişkin kalan ödeme bedeli olması ve bu tutarın KİRACI tarafından rezervasyonun başlangıç tarihinde KİRALAYANa ödenmemiş olması halinde KİRALAYAN, sözleşmeyi feshedip sözleşmenin kurulduğu anda tahsil edilen ön ödeme bedelini iade etmeme ve kalan tutarı talep etme hakkına sahiptir. KİRACI, bu tutarı mücbir sebepler ve/veya ilan detayında belirtilen iptal politikalarına aykırı bir şekilde ödemediği ve rezervasyonu gerçekleştirmek üzere KİRALANAN a giriş yapmadığı durumlarda yaptığı ön ödemenin iade edilemeyeceğini ve kalan tüm tutarı KİRALAYANa 14 iş günü içerisinde ödeyeceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

İşbu sözleşmeye konu KİRALANANın rezervasyon giriş ve çıkış tarihleri arasındaki dönemdeki elektrik ve su giderlerinin fiyata dahil olup olmadığı PLATFORMda yer alan sözleşmeye konu KİRALANANın ilan detay sayfasında açıkça belirtildiği şekilde KİRACI ya da KİRALAYAN tarafından ödenir. Eğer elektrik ve su gibi hizmetlerin bedellerinin rezervasyon bedeline dahil olmadığı açık olarak belirtildi ise bu durumda KİRACI, çıkış gününde KİRALAYAN tarafından sayaç kontrolü yapılmasını ve bu kontrolün sonucunda KİRALAYAN’ın kendisine bildireceği, toplam rezervasyon bedelinin %10’unu aşmayacak şekilde, tutarın KİRALAYANa ödediği hasar depozitosundan düşürülmesini kabul eder. Eğer tutar hasar depozitosundan yüksekse KİRACI, KİRALAYANa kalan tutarı 72 saat içerisinde ödeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

KİRACI tarafından yapılacak olan rezervasyon iptal/iade talepleri PLATFORM da bulunan mail adreslerine yapılacak olup PLATFORM tarafından talep edilecek her türlü doküman KİRALAYAN’A ve TATİLNEKOLAY’a iletilecektir.

MADDE 6 – KİRALAYANIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
KİRALAYAN, Sözleşme konusu KİRALANANı Tüketici Mevzuatına uygun olarak, belirtilen tarihte, belirlenen rezervasyon bedeli ile KİRACIya teslim etmekle yükümlüdür. KİRALAYAN, mücbir sebeplerden dolayı sözleşme konusu KİRALANANı belirtilen tarihlerde KİRACIya teslim edemez ise, durumu KİRACIya en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda KİRACInın yaşayacağı mağduriyeti gidermek için KİRACI tarafından o ana kadar ödenen rezervasyon bedelini 72 saat içerisinde iade etmekle yükümlüdür.

KİRALAYAN, KİRALANANı ilanda belirtildiği üzere, tam, sağlam ve eksiksiz olarak KİRACIya teslim edecektir. Aksi durumda KİRALAYAN, KİRACInın ilan detayda belirtildiği için talep edeceği eksiklikleri 48 saat içerisinde gidermekle yükümlüdür.

KİRALAYAN, rezervasyonu makul bir sebep göstermekle birlikte kira süresinin başlangıcından önce iptal edebilir. Bu durumda KİRALAYAN, KİRACInın yaptığı tüm ödemeyi PLATFORM tarafından kendisine iletilecek hesap numarasına iade etmekle birlikte PLATFORM komisyon bedelini de ek olarak TATİLNEKOLAY’ya ödeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

KİRACI tarafından KİRALANANda yer alan eşyalardan herhangi birisine zarar verilmesi halinde, zarar hususu KİRALAYAN tarafından tutanak altına alınacaktır. KİRALAYAN’ın tutanak altına almadığı KİRALANAN’a yönelik hasar ve/veya zararları KİRACInın ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESHİ İLE SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE MÜCBİR SEBEPLER
KİRACI ve KİRALAYAN, mücbir sebeplerin oluşması durumunda, işbu sözleşmeyi PLATFORM un belirttiği yöntemlerle resmi olarak feshetme talebinde bulunabilir. Bu durumda her iki taraf da işbu sözleşme uyarınca alınacak karara uyacaklarını kabul, taahhüt ve beyan ederler.

Mücbir sebep, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılmayan veya önceden kestirilemeyen ve tahdidi olmamak kaydı ile, aşağıda sayılmış olan hususlardır.

Mücbir sebepler; yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalıklar, savaş hali, olağanüstü hal, yaygın şiddet olayları, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili mercilerin kararları, sabotaj, gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen durumlar nedeniyle, kiralamaların yapılamaması, kiralamaların yasaklanması, KİRALANANa giriş engellerinin oluşması, KİRALANANın tesliminin yapılmaması, kiralananın tamir edilemeyecek olması ya da tamirinin uzun sürmesi hallerinde sözleşme yapılacak bildirim ile sözleşme askıya alınabilecektir.

Mücbir sebebin 1 (bir) aydan daha fazla devam etmesi ve bu halde kiralamadan beklenen yararın ortadan kalkması halinde, KİRACIya yeni rezervasyon tarihi belirleyebilme hakkı verilecektir. Bu halde KİRACI, ilerleyen dönemlere ilişkin yeni bir rezervasyon yapabileceği gibi, KİRALAYANa yapacağı yazılı bildirim ile yapmış olduğu ön ödemenin iadesini talep edebilir. Yapılacak yeni rezervasyonda KİRALANANın müsait olması, mücbir sebepten etkilenmemiş olması ile KİRALAYAN tarafından uygun bulunması esastır.

Mücbir sebep dışındaki tüm iptal/iade taleplerinde ilan detay sayfası ve işbu sözleşmede bulunan iptal şartları geçerli olacaktır ve ne KİRACI ne de KİRALAYAN bu MADDE 9 – İPTAL POLİTİKALARI dışında bir talepte bulunmayacağını kabul, taahhüt ve beyan ederler.

EK-2 ESNEK İPTAL satın alımlarında mücbir sebeplerde değişiklik ve eklemeler olabilir ve bu durum özel istisnalar kapsamındadır

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, her yıl Ocak ayında ilan edilerek yürürlüğe giren parasal sınırlar dahilinde KİRACI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya KİRACI’nın işlemi gerçekleştirdiği ildeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Söz konusu başvurular için öncelikle arabuluculuk yoluna gidilecek olup, arabuluculuk görüşmelerinin sonuç vermemesi halinde tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulacaktır.

MADDE 9 – İPTAL POLİTİKALARI
9.1. KİRACI, rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, PLATFORM da bulunan ilan detay sayfasında belirtilen İptal Şartlarını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır. KİRACInın rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda, KİRALAYAN ilan detay sayfasında ve aynı açık bir şekilde belirttiği ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI ‘ uygun olarak, ücret iadesini gerçekleştirir veya duruma göre tahsil de edebilir.
9.2. KİRALAYAN; hizmet ile ilgili iptal işlemlerini ‘’ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ’’ ve işbu ‘’ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ’’ eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI’ çerçevesinde seçebilirler. KİRACI, KİRALAYANIN seçtiği iptal şartları çerçevesinde iptal işlemini gerçekleştirebilir.
İstisna; ‘EK-2 ESNEK İPTAL’ satın alımında ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI ‘ içerisinde bulunan ‘ Esnek Kural Tipi’ geçerli olacaktır.
9.3. PLATFORM, KİRALAYAN ve KİRACIYI koruyan 2 Standart iptal şartı arasından ( Esnek Kural Tipi ve Katı Kural Tipi ) bir seçim yapmasını sağlar.
9.4. KİRACI, rezervasyonu 24 saat içerisinde koşulsuz iptal etme hakkına sahiptir. KİRACI bu süreç içerisinde herhangi bir ödeme yapmış ise ‘ talebin oluşturulduğu zaman ‘’ dikkate alınarak geri iade edilir veya edilmez.
( ‘’ Rezervasyon iptali KİRACI tarafından platformun Tatilnekolay: Kiralık Villa ve Fiyatları, Villa Kiralama adreslerine yazılı yapılmalıdır.’’ )
9.5. İptal koşullarını düzenleyen tüm paketlerde bir Zamanaşımı Tarihi ( Esnek Kural Tipi ve Katı Kural Tipi ) belirlenmiştir. 1 günlük ücretsiz iptal süresinin dolmasından sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar rezervasyon iptal edilebilir ve tabi olduğu Kural tipine göre bir iade alabilir veya ödeme yapabilir.
9.6. Belirli risklerde Kiralayan Kalan ödemenin, Zamanaşımı Tarihine kadar veya sonrasında yapılmasını isteyebilir. Zamanaşımı Tarihi itibariyle rezervasyon kesinleşir ve iptal durumunda platform üzerinden yapılmış olan ödemelerin iadesi yapılmaz.
9.7. Zaman aşımı Tarihi geçildiği sırada 1 günlük ücretsiz iptal süresi dolmamış olsa bile rezervasyon kesinleşir; bu tarihten sonra onaylanan rezervasyonlarda 1 günlük ücretsiz iptal kuralı uygulanmaz. Bu tarih itibariyle, rezervasyon bedeli tahsil edilir.
9.8. PLATFORM, herhangi olumsuz durumda KİRACI ve KİRALAYAN arasında arabuluculuk yapabilir.
9.9. KİRACI yapmış olduğu rezervasyon sonucu konaklama yerinden erken çıkış yapmak isterse ve konaklamadığı günlerin ücretini geri iade talep edemez.
9.10. Yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda’’ KİRACI’’ rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır.( Mücbir Sebepler )

1. Derece vefat
Gidilecek bölgede doğal afet.

REZERVASYON İPTAL ŞARTLARI ( KATI KURAL TİPİ )
KİRACI, rezervasyonu 24 saat içerisinde koşulsuz iptal etme hakkına sahiptir. KİRACI bu süreç içerisinde herhangi bir ödeme yapmış ise ‘ talebin oluşturulduğu zaman ‘’ dikkate alınarak geri iade edilir veya edilmez.

( ‘’ Rezervasyon iptali KİRACI tarafından platformun mail adreslerine yazılı yapılmalıdır.’’ ) Kiralayan, rezervasyonu iptal ettiği durumlarda kiracı 2 seçenekle haklarını koruyabilir. Kiracı ödediği rakam sabit kalacak şekilde yeni kiralama yapabilir. Rezervasyon tutarının bir öncekine göre min-max %10 sapma olacaktır. Ödenen toplam tutar Tatilnekolay alıcı komisyonları (ek hizmetler dahil) haricindeki kısmı Kiracıya iade edilir. Rezervasyon, check-in saatine 60 gün kalaya kadar Kiracı tarafından iptal edilirse toplam rezervasyon tutarının %50’ı iade edilir ve %50’lık bir kesinti uygulanır. Toplam rezervasyon tutarının %50’ının tahsil edilmediği durumlarda ve 60 gün kalaya kadar yapılan iptal işlemlerinde Kiracıdan kalan fark tahsil edilir. Tüm ek hizmetler hesaba dahildir. Rezervasyon, Zamanaşımı olan ve check-in saatine 60 günden az bir süre kaldığında Kiracı tarafından iptal edilirse herhangi bir iade yapılmaz ve %100’lük bir kesinti uygulanarak varsa kalan ücret tahsil edilir. Kalan ödeme, aksi belirtilirse, Kiracı tarafından Zamanaşımı tarihine kadar yapılır. Kiracı tarafından iletilen rezervasyon veya tarih değişikliği talepleri Kiralayan tarafından onaylandığı takdirde tatilnekolay.com tarafından gerçekleştirilir. Kiracı rezervasyon değişiklik taleplerinde doğabilecek farkları ödeyeceğini kabul eder. Kiralayan onaylamazsa Kiracı ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI‘ doğrultusunda işlem gerçekleştirebilir.

REZERVASYON İPTAL ŞARTLARI ( ESNEK KURAL TİPİ )
KİRACI, rezervasyonu 24 saat içerisinde koşulsuz iptal etme hakkına sahiptir. KİRACI bu süreç içerisinde herhangi bir ödeme yapmış ise ‘ talebin oluşturulduğu zaman ‘’ dikkate alınarak geri iade edilir veya edilmez.

( ‘’ Rezervasyon iptali KİRACI tarafından platformun mail adreslerine yazılı yapılmalıdır.’’ ) Kiralayan, rezervasyonu iptal ettiği durumlarda ödenen toplam tutarın tamamı Kiracıya iade edilir. Rezervasyon, check-in saatine 29 gün kalaya kadar Kiracı tarafından iptal edilirse tutarın Tatilnekolay alıcı komisyonu ve ek hizmetler haricindeki kısmı iade edilir. Rezervasyon, check-in saatine 7 gün ile 29 gün arasında bir süre kaldığında Kiracı tarafından iptal edilirse toplam rezervasyon tutarının %50’ı iade edilir ve %50’lık bir kesinti uygulanır. Toplam rezervasyon tutarının %50’ının tahsil edilmediğin de ve 29 günden az bir süre kalan iptal işlemlerinde Kiracıdan kalan fark tahsil edilir. Tüm ek hizmetler bu hesaba dahildir. Rezervasyon, Zamanaşımı olan ve check-in saatine 7 günden az bir süre kaldığında Kiracı tarafından iptal edilirse herhangi bir iade yapılmaz ve %100’lük bir kesinti uygulanır varsa kalan ücret tahsil edilir. Devam etmekte olan ücretsiz iptal hallı sonlanır. Kalan ödeme, aksi belirtilirse, Kiracı tarafından Zamanaşımı tarihine kadar yapılır. Kiracı tarafından iletilen Rezervasyon veya tarih değişikliği talepleri Kiralayan tarafından onaylandığı takdirde tatilnekolay.com tarafından gerçekleştirilir. Kiracı rezervasyon değişiklik taleplerinde doğabilecek farkları ödeyeceğini kabul eder. kiralayan onaylamazsa Kiracı ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI‘ doğrultusunda işlem gerçekleştirilir.

MADDE 10 – KİRALANAN REZERVASYONUNUN FİYATI
10.1. KİRALANANın rezervasyon fiyatı, PLATFORM üzerinden yapılan rezervasyon formunda yer almakla birlikte, rezervasyon sonucu KİRACIya gönderilen sözleşme içeriğinde mevcut olan fiyattır. KİRALAYAN veya PLATFORM tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair fiyat değişikliği uygulamaları satış fiyatına yansıtılır.
10.2. Platform, portföyünde bulunan ve bizzat sözleşmesi bulunmadığı bir villada komisyon oranını kendi belirleyebilir. Her Kiralayan farklı farklı kişiler, şahıslar, kurumlar, şirketlerdir. Platform, kişilerin, şahısların, kurumların, şirketlerin villalarını ‘’Site üzerinden yapılabilecek rezervasyonlarda, Platform tarafından hizmet bedeli tutarı kadar fatura keser. ( Alındıysa ek hizmetler de dahil )”

MADDE 11 – VERGİLENDİRME VE FATURA
11.1. www.tatilnekolay.com web sayfasında yayımlanan hiçbir villa Platform'a ait değildir.
11.2. Platform’ın fatura ettiği ücretin dışında geri kalan miktar Kiralayanın sorumluluğundadır, bundan dolayı geri kalan miktarın faturasını Kiralayan keser ve Platform bundan kesinlikle sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.
11.3. Kiralayan, kira gelirleri için beyanname vermekle yükümlüdür. Vergi mükellefi olmayan ilan sahipleri fatura düzenleyemezler, sadece vergi beyanında bulunabilirler.
11.4. Site" üzerinden "Kiralayan" ve işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler "Site" aracılığı ile Kiracıdan tahsil ettikleri ücret karşılığında Kiracıya fatura vermekle yükümlüdür.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e- mail aracılığıyla yapılacaktır. Kiracı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Kiralayan’ın ve Tatilnekolay’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK
13 (onüç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, KİRACI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.KİRALAYAN : KİRACI :