İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Kalkan mah. Akbel mevki Ardıç sok no 459/1 Kaş / Antalya
Tel: 0850 307 0 865
Fax: 0850 307 0 865
E-Posta: [email protected]

Destek Hattımız

0850 307 0 865

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

İPTAL VE İADE KOŞULLARI


MADDE 9 – İPTAL POLİTİKALARI

9.1.        KİRACI, rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, PLATFORM da bulunan ilan detay sayfasında belirtilen İptal Şartlarını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır. KİRACInın rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda, KİRALAYAN ilan detay sayfasında ve aynı açık bir şekilde belirttiği  ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI ‘ uygun olarak, ücret iadesini gerçekleştirir veya duruma göre tahsil de edebilir.

9.2.         KİRALAYAN; hizmet ile ilgili iptal işlemlerini ‘’ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ’’ ve işbu ‘’ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ’’ eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI’ çerçevesinde seçebilirler. KİRACI, KİRALAYANIN seçtiği iptal şartları çerçevesinde iptal işlemini gerçekleştirebilir. 

İstisna; ‘EK-2 ESNEK İPTAL’ satın alımında  ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI ‘ içerisinde bulunan ‘ Esnek Kural Tipi’ geçerli olacaktır.

9.3.        PLATFORM, KİRALAYAN ve KİRACIYI koruyan 2 Standart iptal şartı arasından ( Esnek Kural Tipi ve Katı Kural Tipi ) bir seçim yapmasını sağlar. 

9.4.    KİRACI, rezervasyonu 24 saat içerisinde koşulsuz iptal etme hakkına sahiptir. KİRACI bu süreç içerisinde herhangi bir ödeme yapmış ise ‘ talebin oluşturulduğu zaman ‘’ dikkate alınarak geri iade edilir veya edilmez.

( ‘’ Rezervasyon iptali KİRACI tarafından platformun Tatilnekolay: Kiralık Villa ve Fiyatları, Villa Kiralama adreslerine yazılı yapılmalıdır.’’ )

9.5.        İptal koşullarını düzenleyen tüm paketlerde bir Zamanaşımı Tarihi ( Esnek Kural Tipi ve Katı Kural Tipi ) belirlenmiştir. 1 günlük ücretsiz iptal süresinin dolmasından sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar rezervasyon iptal edilebilir ve tabi olduğu  Kural tipine göre bir iade alabilir veya ödeme yapabilir. 

9.6.        Belirli risklerde Kiralayan Kalan ödemenin, Zamanaşımı Tarihine kadar veya sonrasında yapılmasını isteyebilir. Zamanaşımı Tarihi itibariyle rezervasyon kesinleşir ve iptal durumunda platform üzerinden yapılmış olan ödemelerin iadesi yapılmaz.

9.7.        Zaman aşımı Tarihi geçildiği sırada 1 günlük ücretsiz iptal süresi dolmamış olsa bile rezervasyon kesinleşir; bu tarihten sonra onaylanan rezervasyonlarda 1 günlük ücretsiz iptal kuralı uygulanmaz. Bu tarih itibariyle, rezervasyon bedeli tahsil edilir.

9.8.        PLATFORM, herhangi olumsuz durumda KİRACI ve KİRALAYAN arasında arabuluculuk yapabilir.

9.9.        KİRACI yapmış olduğu rezervasyon sonucu konaklama yerinden erken çıkış yapmak isterse ve konaklamadığı günlerin ücretini geri iade talep edemez.

9.10.      Yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda’’ KİRACI’’ rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır.( Mücbir Sebepler )

1. Derece vefat

Gidilecek bölgede doğal afet.