İPTAL VE İADE KOŞULLARI

İPTAL VE İADE KOŞULLARI


 • Kiracı, rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, Platform da bulunan ilan detay sayfasında belirtilen İptal Şartlarını okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır. kiracının rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda, Kiralayan ilan detay sayfasında ve aynı açık bir şekilde belirttiği  ‘EK-1 İptal şartları ‘ uygun olarak, ücret iadesini gerçekleştirir veya duruma göre tahsil de edebilir.
 • Kiralayan; hizmet ile ilgili iptal işlemlerini ‘’ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ’’ ve işbu ‘’ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ’’ eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI’ çerçevesinde seçebilirler. KİRACI, KİRALAYANIN seçtiği iptal şartları çerçevesinde iptal işlemini gerçekleştirebilir. 
 • İstisna; ‘EK-2 ESNEK İPTAL’ satın alımında  ‘EK-1 İPTAL ŞARTLARI ‘ içerisinde bulunan ‘ Esnek Kural Tipi’ geçerli olacaktır.
 • Platform, Kiralayan ve Kiracıyı koruyan 2 Standart iptal şartı arasından ( Esnek Kural Tipi ve Katı Kural Tipi ) bir seçim yapmasını sağlar. 
 • Kiracı, rezervasyonu 24 saat içerisinde koşulsuz iptal etme hakkına sahiptir. Kiracı bu süreç içerisinde herhangi bir ödeme yapmış ise ‘ talebin oluşturulduğu zaman ‘’ dikkate alınarak geri iade edilir veya edilmez.( ‘’ Rezervasyon iptali Kiracı tarafından platformun Tatilnekolay: Kiralık Villa ve Fiyatları, Villa Kiralama adreslerine yazılı yapılmalıdır.’’ )
 • İptal koşullarını düzenleyen tüm paketlerde bir Zamanaşımı Tarihi ( Esnek Kural Tipi ve Katı Kural Tipi ) belirlenmiştir. 1 günlük ücretsiz iptal süresi Zamanaşımı Tarihine kadar rezervasyon iptal edilebilir ve tabi olduğu Kural tipine göre bir iade alabilir veya ödeme yapabilir. 
 • Belirli risklerde Kiralayan Kalan ödemenin, Zamanaşımı Tarihine kadar veya sonrasında yapılmasını isteyebilir. Zamanaşımı Tarihi itibariyle rezervasyon kesinleşir ve iptal durumunda platform üzerinden yapılmış olan ödemelerin iadesi yapılmaz.
 • Zaman aşımı Tarihi geçildiği sırada 1 günlük ücretsiz iptal süresi dolmamış olsa bile rezervasyon kesinleşir; bu tarihten sonra onaylanan rezervasyonlarda 1 günlük ücretsiz iptal kuralı uygulanmaz. Bu tarih itibariyle, rezervasyon bedeli tahsil edilir.
 • Platform, herhangi olumsuz durumda Kiracı ve Kiralayan arasında arabuluculuk yapabilir.
 • Kiracı yapmış olduğu rezervasyon sonucu konaklama yerinden erken çıkış yapmak isterse ve konaklamadığı günlerin ücretini geri iade talep edemez.
 • Yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda’’ Kiracı’’ rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır.( Mücbir Sebepler )
  1. Derece vefat
  Gidilecek bölgede doğal afet.